X

Polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności wszystkich osób odwiedzających serwis www.drwitt.pl (zwany dalej Stroną). Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, zakres i warunki przetwarzania informacji o użytkownikach strony. 

 

  1. W celu uzyskania pełnego dostępu do niektórych aktywności oferowanych przez MGD na Stronie, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz. W przypadku osób niepełnoletnich, formularz jest wypełniany przez rodzica lub opiekuna dziecka. Wypełnienie formularza zgodnie z instrukcjami zawartymi w komunikatach na Stronie umożliwi Użytkownikowi: 
  2. Korzystający ze Strony (zwany dalej „Użytkownikiem”) pozostaje anonimowy tak długo, jak długo sobie życzy. MGD dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  3. Strona jest prowadzona przez „MGD”- GMW Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Wadowicach, 34-100, przy ul. Legionów 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS nr 0000271001, NIP: 551-17-02-355, REGON 070768005 (zwaną dalej MGD). Skorzystanie z zakładki Kontakt Nawiązanie kontaktu z przedstawicielem handlowym Skorzystanie z sekcji oferty pracy – aplikowanie na stanowisko 
  4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza, o którym mowa w pkt. 3, dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt. 3., a po wyrażeniu zgody przez Użytkownika również do przesyłania informacji handlowych oraz przetwarzania danych do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
  5. W celu zapewnienia usunięcia lub modyfikacji swoich danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych na Stronie. Jeżeli jednak Użytkownik Strony nie może ukończyć procesu wskazanego w komunikatach, wówczas powinien zwrócić się mailowo do administratora strony na adres:  kontakt@drwitt.pl
  6. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Strony oraz do administracji serwerem MGD. 
  7. Informacje zawarte na Stronie mogą być modyfikowane bez jakichkolwiek ograniczeń oraz bez wcześniejszego informowania Użytkownika. 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności wyślij e-maila na adres:  kontakt@drwitt.pl aby skontaktować się z Administratorem Strony.